Blog

PUBERSTRESS EN HET GEZIN

Als moeder van 2 pubers weet ik als geen ander hoe complex hun leven is en dat dat wat zij mij tonen, niet altijd te maken heeft met wat ze laten zien.
De druk vanuit de directe omgeving, maatschappij en school is groot, het leven gaat snel. Willen voldoen aan wat al deze verschillende partijen vragen maakt soms dat pubers ‘in de knoop raken’, het even niet meer weten. Er gaat van alles om in je kind, maar je krijgt het er niet uit. Je krijgt geen contact met je kind, want alles wat je vraagt is teveel. Je hebt geen grip op de situatie.

Een puber uit dit soort gevoelens van onzekerheid vaak op een manier waar ouders niet op zitten te wachten: je kind krijgt ‘andere’ vrienden, drinkt en/of blowt en gaat daardoor nog slechter in zijn/haar vel zitten. Het cirkeltje is rond. Dat is het waar ouders mee te maken krijgen, ‘s nachts van wakker liggen en waardoor er spanning in het gezin is.

Een jongere die met zijn/haar talenten niet op de juiste plek zit qua onderwijs gaat ook dit soort gedrag vertonen, want doen wat niet bij je past maakt ongelukkig, knaagt aan je zelfvertrouwen, je loopt vast. En juist op deze kwetsbare leeftijd gaan die jongeren hun zelfvertrouwen op een andere manier zoeken… en die manieren heb ik hierboven al geschetst. En dat is wat je als je het mij vraagt, als ouder te allen tijde wilt voorkomen.

Comments (0)

Post a Comment